fredag 24. desember 2010

Tegninger til Sesam Stasjon og andre barnebøker

Egil Nyhus har siden 1991 lagd en stor mengde illustrasjoner til barnebøker og produkter rettet mot barn. Han har særlig tegnet til Sesam Stasjon, en populær barne-TV-serie som ble produsert av NRK fra 1991 til 1998, og til sjørøverfortellingene om Kaptein Sabeltann. Her er et utvalg barnebøker med Egils illustrasjoner, blant annet med Sesam-figurene.

Bildebøker m.m. til Sesam Stasjon

Sesam-bøkene og -heftene med illustrasjoner av Egil Nyhus som blir vist her, er: «Max Mekker redder en venn» (1993), «Max i Mekkeland» (1993), «Den store Sesamboka (1994), «Julespill på Sesam stasjon» (1994), «Mystiske dager på Sesam Stasjon» (1997), «1-2-3 hemmeligheter» (1997) og «God natt på Sesam Stasjon» (1998).Nasjonalbiblioteket har lagt ut lavoppløste, digitale blakopier av «Julemoro» (oppgavehefte illustrert av Egil og tvillingbroren Svein Nyhus, 1992), «Hva mekker Max?» (med tekst av Egil, 1994), «Den store Sesamboka» (1994), «Alfa ønsker seg en elefant» (1995), «Året rundt med Sesam stasjon» (også illustrert av Svein Nyhus, 1996), «1-2-3 hemmeligheter» (1997), «Mystiske dager på Sesam stasjon» (1997) og «God natt på Sesam Stasjon» (1998).

Andre barnebøker

Andre barnebøker med Egils tegninger er blant annet hans egen debut-bok «Virre Vapps ville vift» (1995), Terje Formoes CD-bok «Vår dyreverden» (1997) og en mengde bøker om Kaptein sabeltann.Også «Virre Vapps ville vift» fins som faksimilekopi på Nasjonalbibliotekets sider.

Se også:
• Egils barneboktegninger til Kaptein Sabeltann
• Egils avistegninger

2 kommentarer: